Background Image

naš tim

image

Dr spec Srđan Maletin

Rođen je 1985. godine u Novom Sadu.

Studije stomatologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu završio je 2010. godine sa prosečnom ocenom 9,10. Diplomski rad pod nazivom “Anafilaktički šok” odbranio je sa najvišom ocenom 10.

Specijalista je iz oblasti Oralne hirurgije od 2018. godine. Specijalistički ispiti položio je sa najvišom ocenom.

Aktivan je učesnik domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova i edukativnih kurseva.

Od 2012. godine je na poziciji osnivača stomatološke ordinacije BD DENT. 

image

Doc. dr sci stom Aleksandra Maletin

Rođena je 1979. godine u Novom Sadu.

Studije stomatologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu završila je 2005. godine sa prosečnom ocenom 9,35.

Specijalista je iz oblasti Stomatološke protetike od 2012. godine. Specijalistički ispiti položila je sa najvišom ocenom.

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Uticaj stepena efikasnosti polimerizacije cemenata na bazi smola na retenciju kompozitnih kanalnih kočića” odbranila je 2014. godine sa najvišom ocenom 10.

Od 2007. godine zaposlena je na Katedri za stomatologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, trenutno u zvanju docenta.
Autor je i koautor u više od 60 radova publikovanih u domaćim i međunarodnim časopisima, prezentovanim na domaćim i internacionalnim naučnim i stručnim skupovima.

U stomatološkoj ordinaciji BD DENT bavi se procedurama iz oblasti estetske i restaurativne stomatologije. 

image

Milana Šarenac

Rođena je 1988. godine u Novom Sadu.

Srednju medicinsku školu 7. April u Novom Sadu završila je 2007. godine kao odličan đak.

Diplomirala je na Departmanu za Hemiju, smer-kontrola kvaliteta i upravljanje živovotnom sredinom Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu 2013. godine. Master rad pod nazivom “Ispitivanje mogućnosti odabranih materijala kao permeabilnih reaktivnih barijera za unapređivanje elektrokinetičkog tretmana sedimenta” odbranila je 2013. godine sa najvišom ocenom 10.

U ordinaciji BD DENT je na poziciji stomatološke sestre-tehničara. 

Potrebna vam je pomoć? Zakažite besplatan pregled

kontakt